ปลูกข้าวโพด ไม่ง่ายอย่างที่คิด

การปลูกข้าวโพดเนื่องจากข้าวโพดมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงมาก ข้าวโพดเป็นพืชที่มีความสามารถปรับตัวได้ดี และจะเจริญเติบโต ในอุณหภูมิระหว่าง 20 ถึง 30 องศาและอุณหภูมิต่ำสุดข้าวโพดสามารถทนทานได้ แต่เมื่อโตขึ้นจะไม่ทนทานต่อสภาพอากาศประเทศไทยการปลูกข้าวโพดจะเป็นข้าวโพดไร่ปลูกแบบอาศัยน้ำฝน ซึ่งมีผลกระทบต่อการปลูก ฉะนั้นจำนวนน้ำฝนและการกระจายของฝนที่ตกตลอดฤดูการปลูก สามารถปลูกได้ตลอดปี ปีไหนที่ฝนไม่ดีก็ต้องอยู่บ้านดูหนังโป๊ญี่ปุ่นซับไทยเพราะไม่สามารถปลูกได้ ข้อเสียคือในระยะเก็บเกี่ยวจะมีฝนชุกทำให้ข้าวโพดชื้นจะทำให้เกิดปัญหาสารอะฟลาทอกซิน เพราะไนฤดูฝนก็จะมีปัญหาเตรียมดินไม่สะดวกเพราะฝนชุกและโรคต้นกล้าเน่า แต่ถ้าลองศึกษาที่ดีจะพบข้อมูลที่น่าสนใจ จริงๆการปลูกข้าวโพดก็เป็นการใช้เวลาว่างที่ดีเหมือนกัน จะได้ไม่ต้องหมกมุ่นอยู่แต่หนังโป๊ญี่ปุ่นซับไทย
ส่วนการเตรียมดินแบบเต็มรูปแบบจะต้องขายครั้งแรกเพื่อเปิดหน้าดิน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อพลิกหน้าดินและกลบเศษพืชและวัชพืช กว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ก็เหนื่อยจนไม่มีแรงดูหนังโป๊ญี่ปุ่นซับไทยกันเลยทีเดียว โดยทั่วไปจะอยู่ที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ฉะนั้นก็ให้ตังเตรียมดินไว้ 7-10 วันหลังจากนั้นจึงไถพรวนเพื่อให้ดินแตกและคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุให้สม่ำเสมอ วิธีปลูกการปลูกข้าวโพดที่ปฏิบัติกันมามี 3 วิธีคือ
1 การปลูกโดยใช้เครื่องปลูกใช้เครื่องปลูกติดท้ายรถแทรกเตอร์สามารถกำหนดระยะระหว่างแถวระหว่างหลุมและความลึกได้
2 การขุดหลุมปลูกเป็นวิธีการปฏิบัติแบบเก่าโดยใช้จอบเสียมหรือไม้ปลายแหลมขุดจากการปลูกวิธีนี้ทำให้ระยะห่างระหว่างต้น หลุมความลึกไม่สม่ำเสมอ
3 การปลูกแบบชักร่องใช้ไถหัวหมูติดแทรกเตอร์หรือรถไถเดินตามมีการใช้แรงงานวัว ควายทำร่องก็ได้ให้ปลูกเป็นแถวแล้วใช้แรงงานคนในการหยอดเมล็ดในร่องแล้วใช้เท้าปากผิวดินกลบวิธีปลูกแบบนี้ก็จะได้ระยะระหว่างแถวสม่ำเสมอ แต่ระวังหลุมและความลึกอาจจะไม่สม่ำเสมอ
การให้ปุ๋ยควรมีการใส่ปุ๋ยให้ต้นข้าวโพดเพื่อจะได้มีธาตุอาหารในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้นการใส่ปุ๋ยควรแบ่งใส่เป็น 2 ครั้งหนึ่งปุ๋ยแต่งหน้าหลังจากการปลูกประมาณ 20-30 วันควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 โรยข้างต้นในอัตรา 20 ถึง 25 กิโลกรัมต่อไร่สายในขณะนี้มีความชื้นหรือใส่แล้วกลบด้วยเครื่องทำรุ่นพูนโคน ถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์ก็อาจจะต้องเสียเวลาในการดูแลรักษา คนก็เบื่อจนละทิ้งการเกษตรไปนอนดูหนังโป๊ญี่ปุ่นซับไทยที่บ้านสบายใจกว่า
2 ปุ๋ยรองพื้นควรใส่รองก้นหลุมโดยเป็นแถวแล้วกบพร้อมปลูกและถ้าใช้เครื่องปลูกแต่มีฐานสำหรับใส่ปุ๋ยพร้อมอยู่แล้วถ้าปลูกด้วยมือ หยอดปุ๋ยที่ก้นหลุมแล้วก็ก่อนหยอดเมล็ดไม่ควรให้ปุ๋ยสัมผัสกับเมล็ดโดยตรงสาเหตุเพราะอาจทำให้เมล็ดเน่าได้ปุ๋ยรองพื้นที่ใช้สูตร 16-20-0 สูตรอื่นๆตามความเหมาะสมถ้าเป็นไปได้แล้วก็ต้องวิเคราะห์ดินเพื่อหาสูตรปุ๋ยที่เหมาะกับดินในพื้นที่นั้นๆโดยปุ๋ยรองพื้น ประมาณ 20-30 กิโลกรัมต่อไร่

Recommended Articles